I lys av de tragiske hendelsene på Gjerdrum i romjulen, har fokuset på kvikkleire i media og sosiale medier vært stort.

Som en av partene i Sande Eiendomsutvikling, som står bak utbyggingen som skjer på Wingejordet, er vi naturlig nok opptatt av problematikken.
For oss er det viktig at vi leverer et trygt og godt prosjekt til sluttkunden.
En rekke fagmyndigheter har uttalt seg i forbindelse med reguleringsprosessen, og dette har blitt fulgt nøye opp i prosjekteringen. Det kan alle føle seg trygg på.

Under reguleringen ble det gjort omfattende grunnundersøkelser; og vi kan informere om at det ikke ble funnet kvikkleire under disse undersøkelsene.
Samtidig vil vi understreke at det gjøres en rekke tiltak i utbyggingen etter anbefaling fra fagmyndigheter.
I Sande Avis kan du lese om noen tiltak som gjøres i denne artikkelen.

Våre tanker går til de etterlatte etter tragedien i Gjerdrum. I slike tider blir det ekstra tydelig hvor skjørt livet kan være.
Vi håper vi aldri igjen vil oppleve lignende tragedier i Norge.

Vår visjon er at Wingejordet skal bli et attraktivt bomiljø for folk i alle aldre, og at beboerne skal føle seg trygge i hjemmene sine.