Project Description

Wingejordet – Transformasjon av Sande Sentrum

Wingejordet Kvartalet

Wingejordet Kvartalet utvikles av Sande Eiendomsutvikling A/S, et partnerselskap mellom Munken Drift A/S og Trysilhus Trykon A/S.

I 2016 ble Wingejordet 9 og 11 ferdigstilt med 22 leiligheter.

Hele kvartalet ble ferdig regulert i 2019 og inneholder til sammen 23.000 BRA bolig ,som utgjør ca 300 leiligheter, og dessuten 8.000 m2 næring. Utviklingen av området er tenkt i flere byggetrinn og vi beregner at området vil transformeres over en 10-15 års periode.

Wingejordet er sentrum syd i Sande og ligger 200 m fra jernbanestasjonen. Wingejordet er allerede i dag en kombinasjon av handelsområde i ytre del av området og et rolig og idyllisk boområde innover i kvartalet. Vi ønsker å beholde dette preget i den transformasjon som gjennomføres, og streber etter at Wingejordet skal være et attraktivt boligområde for folk i alle aldre.

Det er en viktig bydel i områdeplanens visjon om den «urbane landsby», og en viktig utbygging for å få utviklet en aktiv Sandeelv med gangbroer over til skoleområdet og Haga.

I dag ligger byggetrinn 1 av Wingejordet Kvartalet ute for salg, «Wingejordet Brygga». Dette byggetrinnet består av to blokker som regnes ferdigstilt i 2022 og 2023.

På nordvestre del av området planlegges det et bygg som skal inneholde flere funksjoner, som vi per dags dato referer til som «Kombinasjonsbygget».

Dette er under planlegging og utvikling parallelt med byggetrinn 1. Det består foreløpig av 2 etasjer næring på til sammen 8000 m2, felles parkeringskjeller og planlagt 3 blokker med boliger.

Her vil vi etter hvert komme tilbake til planlagt innhold og leietagere etter hvert som prosjektet skrider frem.

Detaljer

UTVIKLINGSHORISONT

2020 – 2035

UTVIKLER

Sande Eiendomsutvikling
Ageco Eiendom AS

TYPE PROSJEKT

Transformasjon av eksisterende bebyggelse til bolig- og næringsformål